Ofte stilte spørsmål – FM for CB-radio (2023)

Bruken av FM CB-frekvenser ble godkjent i USA i 2021. Lær om forskjellene, fordelene og utstyret som trengs for FM CB-radio:

ofte stilte spørsmål

 • Kan jeg bruke FM-modus på CB-radio?
 • Hvorfor er folk begeistret for FM-funksjoner for CB-radio?
 • Hvordan ble FM-modus endelig godkjent for CB-radio i USA?
 • Hva er forskjellen mellom AM- og FM-modus? Er det akkurat som bilstereoen min?
 • Skal min CB være i AM- eller FM-modus?
 • Trenger jeg en ny antenne?
 • Hvilken frekvens brukes for CB FM-modus?
 • Krever FM spesiell maskinvare eller en annen radiodesign? Vil en AM/FM CB-radio fungere med mine eksisterende eller eldre CB-oppsett?
 • Kan jeg fortsatt snakke med folk på min nåværende AM CB?
 • Hva er SSB og hvordan forholder det seg til AM og FM?
 • Hvorfor vil jeg ha FM til CB-radioen min?
 • Bør jeg oppgradere min CB nå?

Kan jeg bruke FM-modus på CB-radio?

Ja, du kan nå bruke FM-modus på CB-radioer i USA.

Hvorfor er folk begeistret for FM-funksjoner for CB-radioer?

Historisk sett har en stor begrensning av CB-radioer vært antall kanaler (eller frekvenser). Tradisjonelle CB-radioer fungerer kun på 40 kanaler og i følgende moduser:


FM-modus (Frequency Modulation) gir mye bedre lydkvalitet når du kommuniserer via radio og forbedrer CB-opplevelsen med stormskritt. Dette er den største endringen til CB-radioteknologi siden utvidelsen fra 23 til 40 kanaler i 1977.

FM-modus er den beste av alle verdener når det kommer til CB-radio. Utstyret er rimelig, kompatibelt med eksisterende CB-oppsett, og tilbyr den beste tilgjengelige lydkvaliteten på grunn av "fangeeffekten", som betyr at ett sterkt signal velges, og andre signaler undertrykkes.

Hvordan ble FM-modus endelig godkjent for CB-radio i USA?

Mens FM-modus er nytt for CB-brukere i USA, er det ikke nytt for radio. AM/FM-kompatible CB-radioer har vært lovlige i Europa og flere land i andre deler av verden i årevis, hvor FM nå er hovedformen for kommunikasjon på grunn av dens overlegne lydkvalitet.

Å legge til FM-modus til CB-radio i USA ble godkjent av FCC takket være innsatsen fra Cobra Electronics og våre kunder.Vibegjærte Federal Communications Commission om en regelendring til FCC Part 95 i 2016og ba vår kundebase om tilbakemelding på deres interesse for å bruke FM-modus. Vi samlet inn innspill fra mange kilder – inkludert nettbaserte CB-radiofora, terrengkjøretøyklubber, distributører og mer – og resultatet var et rungende ja! Med bred aksept for å tillate FM-frekvenser på CB-radioer av våre kunder, godkjente FCC endelig endringen i september 2021.

Hva er forskjellen mellom AM- og FM-modus? Er det akkurat som bilstereoen min?

Ikke akkurat.I en bilstereo opptar AM-stasjonene et helt annet bånd (et spesifikt frekvensområde i radiofrekvensspekteret) enn FM-stasjonene. For et bilstereoanlegg er FM-båndet plassert på en mye høyere frekvens enn AM-båndet, noe som bidrar til forbedret lydkvalitet. Radiofrekvenser er organisert som følger:

 • FM-frekvenser varierer fra 88.00 – 108.0MHz. Dette båndet er delt inn i 100 kanaler hver, med individuelle stasjoner tilgjengelig i 200 kHz (eller 0,2 MHz) trinn. FM-stasjoner slutter alle på .1, .3, .5, .7 eller .9 (eks. FM 93.9, FM 98.7, FM 103.1).
 • AM-frekvenser varierer fra 540 – 1700 kHz, og individuelle stasjoner kan nås i 10 kHz-trinn (f.eks. AM 670, AM 720, AM 1000).

FM-modus høres bedre ut på en bilstereo fordi Frequency Modulation er mer motstandsdyktig mot bakgrunnsstøy fra andre sendere og atmosfæriske forhold som støyende strøminnganger, strømtransformatorer i nærheten, solstråling, stormer, etc.

På en CB-radio fungerer AM/FM litt annerledes. En CB-radios frekvensområde er 26,965 – 27,405 MHz og er delt opp i 40 kanaler, med 10 kHz trinn. AM- og FM-signaler kan begge okkupere det samme frekvensbåndet, tradisjonelt brukt for AM- og Single Side Band (SSB)-moduser.

Skal min CB være i AM- eller FM-modus?

Modusen du bør velge for CB-kommunikasjon avhenger av dine behov og avstanden mellom brukerne.Hovedfordelen med AM for CB er lengre rekkevidde, og hovedfordelen med FM er lydkvalitet på nært hold. Å ha en dual mode AM/FM CB-radio lar brukeren modulere mellom de to typene kanaler for å finne og bruke det beste signalet for kommunikasjon basert på deres behov.

For eksempel, hvis lyden kommer gjennom dempet mens den kommuniserer lokalt på en AM-kanal, kan bytte til FM-modus på samme frekvens styrke signalet og forbedre volumet og klarheten til lyden betydelig. Men hvis du prøver å kommunisere med andre CB-brukere på større avstander, vil AM-frekvenser sannsynligvis være mer pålitelige.

Trenger jeg en ny antenne?

Nei, dine eksisterende antennesystemer vil fungere for FM-modus.

Hvilken frekvens brukes for CB FM-modus?

FM-modus fungerer innenfor det samme 40-kanals frekvensbåndet som tradisjonelt brukes for AM på CB-radio: 26,965 – 27,405MHz.

Krever FM spesiell maskinvare eller en annen radiodesign? Vil en AM/FM CB-radio fungere med mine eksisterende eller eldre CB-oppsett?

Ja, måten FM-signaler mottas og behandles på er forskjellig fra AM-modus og krever spesifikt FM-kompatibelt utstyr. Dette utstyret kan ettermonteres for å fungere med eksisterende CB-oppsett, slik at du ikke trenger å kjøpe alt nytt utstyr for å legge til FM-modus til din CB.

Kan jeg fortsatt snakke med folk på min nåværende AM CB?

Ja, du vil fortsatt kunne kommunisere med AM-modus som normalt.Fordi AM- og FM-moduser vil dele frekvenser, vil brukere kunne dele kanaler på tvers av moduser og vil sannsynligvis kunne høre innkommende signaler fra modusen som ikke er i bruk. AM-brukere vil være begrenset til AM-kanaler, så hvis FM-brukere okkuperer en bestemt kanal, kan det hende at AM-brukere ikke kan delta i samtalen.

Hva er SSB og hvordan forholder det seg til AM og FM?

CB-radio tillater bruk av flere forskjellige typer modulasjonsmetoder eller "moduser".Single Side Band eller SSB-modulasjon er en type amplitudemodulasjon som bruker mindre enn halvparten av båndbredden til et tradisjonelt AM-signal. SBB er delt inn i Upper Side Band og Lower Side Band. SSB gir mulighet for kommunikasjon over lengre avstander, inkludert internasjonal.

Mens SSB bruker mindre båndbredde, opptar FM-modus det bredeste frekvensbåndet og tilbyr mye rikere lydkvalitet. SBB har lengre effektiv rekkevidde enn FM, men som AM-modus er den fortsatt utsatt for bakgrunnsstøy og forstyrrelser.

Husk at SSB-radioer krever ekstra maskinvare og er et dyrere alternativ for CB-radio, som vanligvis koster $30 - $50 og oppover mer enn AM-bare radioenheter.

SSB er også mer komplisert å betjene og anbefales vanligvis bare for avanserte brukere; den inkluderer en "klarer"-kontroll som krever at brukeren manuelt stille inn på et innkommende signal hver gang.

Hvorfor vil jeg ha FM til CB-radioen min?

FM-modus gir bedre lydkvalitet for CB-brukere og er enkel å bruke.Den tilbyr klar, støyfri og mer forståelig toveiskommunikasjon kontra AM, og det er derfor FM er populært blant CB-brukere i andre land og i andre radiobånd. FM-modus reduserer også bakgrunnsstøy og forstyrrelser.

Det kan også være lurt å bruke FM-modus for å kommunisere med andre brukere, ettersom tradisjonelle AM-enheter ikke vil kunne delta i samtalen på FM-frekvenser.

Bør jeg oppgradere min CB nå?

Nå er det en flott tid å oppgradere CB-oppsettet ditt med AM/FM-kompatibilitet for å få kontakt med andre FM-brukere i USA.Å ha FM-modus tilgjengelig kan forbedre CB-radioopplevelsen med overlegen lydkvalitet. I tillegg kan du finne nye fellesskap av CB-brukere på FM-kanaler!

Hvis du er klar til å oppgradere CB-opplevelsen,utforsk Cobra Pro AM/FM-kompatible CB-radioer i dag.

FAQs

What frequency is FM CB radio? ›

A CB radio's frequency range is 26.965 – 27.405MHz and is broken up into 40 channels, with 10kHz steps. AM and FM signals can both occupy this same frequency band, traditionally used for AM and Single Side Band (SSB) modes.

Can you use FM on CB radio? ›

The Federal Communications Commission (FCC) in 2021 approved the FM band for use on CB radios – arguably the biggest change in decades, and one that sent radio suppliers back to the engineering room to reconfigure FM capabilities alongside AM and single-sideband (SSB) modes.

What channel should my CB radio be on? ›

CB Radio Channels

Channels 17 and 19 are the two channels most commonly used by truckers; in some areas, those on north- and southbound roads use channel 19, while those on east- and westbound roads communicate on channel 17.

What CB channel do truckers use in Canada? ›

Any authorized CB radio frequency is open to all, but some have agreed-upon special purposes. For instance, channel 9 is for emergency use, and channel 19 is used by truckers to report on traffic conditions. Channel 19 is at the middle of the bands, thus has the best antenna efficiency.

What channel is used most on CB radio? ›

Channel 19 is the most commonly-used channel by truck drivers on highways, to the point that some radios even have a dedicated button to bring up channel 19 instantly. In many areas of the US, other channels have been used in the past for similar purposes including 10, 17, and 21.

Is there a way to listen to a CB radio? ›

By downloading the CB Talk App for free and connecting the Dual Mike to your smartphone via bluetooth, you can manage calls, listen to your favorite music and share experiences with other travelers. Download CB Talk App!

Can you hook CB antenna for FM radio? ›

Procomm's Inverses Multiplexor allow you to use your CB antenna to receive AM & FM radio. This CB antenna "splitter" is ideal for drivers who only want one antenna on their vehicle. Product Details: Use your CB antenna for CB and AM/FM radio reception.

Is CB AM FM or SSB? ›

A CB radio is usually AM. However, the FCC also recently approved the use of FM transmissions, which should be coming soon. You can use FM on a CB radio only if it is equipped to send and receive FM transmissions. CB radios manufactured before September 2021 when the FCC approved FM transmission use are not FM-enabled.

Do police monitor CB channel 9? ›

For a few others, listening to Channel 9 is a low- priority duty, and it is monitored only during quiet, nighttime hours. However, police do respond to telephone calls from CB-listeners who hear calls for help, and they still say that someone in trouble should try to get help on Channel 9 if they have a CB.

What is the longest range CB radio? ›

Transmitter power is limited to 4 watts in the USA and the EU. CB radios have a range of about 3 miles (5 km) to 20 miles (30 km) depending on terrain, for line of sight communication; however, various radio propagation conditions may intermittently allow communication over much greater distances.

What channels are 27 MHz CB radio? ›

27Mhz (AM) CB frequency table
ChannelFreq (MHz)
1827.175
1927.185
2027.205
2127.215
37 more rows

Is CB radio legal in Canada? ›

CB radios are allowed for commercial purposes. Prohibitions on hand-held devices: All hand-held communication devices are banned. Prohibitions on hands-free devices: Novice drivers are not allowed to use hands–free communication equipment.

Can I use CB radio in Canada? ›

In Canada, the General radio service authorized the use of CB radio in 1962. There are no special requirements to use the CB radios, both for either Canadians or Americans while travelling across the border or not.

What frequency do truckers use in Canada? ›

Examples include Channel 9 (reserved for emergency communications) and Channel 19, which is mostly used by truckers. If you want specific information or want to share messages on these channels, you are welcome to do so or just switch over for a listen.

What CB channel do off roaders use? ›

A likely explanation as to how channel 16 became the “off road channel” for both CB and GMRS, is that it was simply less crowded and noisy in the old CB'ing days.

Can I use my Iphone as a CB radio? ›

CB allows you to listen to CB app broadcasters for free, anywhere in the world. At its core, the CB app is designed to function like an old-fashioned Citizen's Band radio, but with unlimited range. An in-app purchase unlocks broadcasting so you can get in on the fun!

Why do truckers use channel 19? ›

Most truckers use the unofficial channel 19 (27.185 MHz) to communicate. This channel offers highway traffic information from truckers and other drivers. You'll find a lot of aimless chatter along with the useful information on channel 19.

How do I match my CB radio to my antenna? ›

The goal is to set the antenna to the lowest SWR readings possible, evenly across the 40 channels- for example, the reading on channel 1 and 40 at the same at 1.5. By having the SWR readings match on channel 1 and 40, your radio will perform well on any of the channels within the 40 channel bandwidth.

Where should I place my FM antenna? ›

The higher up your antenna is located, the better chance you have of receiving a clear signal from NCPR. In other words, if your radio has a built-in antenna, it will work better in your attic, than in your basement!

Will a CB radio turn on without an antenna? ›

The “Citizen Band,” or CB radio as it is commonly called, operates on extremely low power (~4 watts). Due to this power output, you need a CB antenna to amplify and receive a strong signal. Without one, the CB radio is useless! Luckily, there are powerful external CB antennas for any situation.

Does anyone use SSB on CB? ›

Single side band (SSB) is used both for amateur (ham) radio and is a capability in some CB radios that include this feature. SSB is another way that the radio waves are carried over the air.

What does SSB mean on a CB radio? ›

CB radios in the United States can transmit AM (amplitude modulation) signals, or SSB (single sideband, with suppressed carrier) signals. An AM signal consists of two redundant sideband signals that each contain the operator's voice, along with a so-called carrier signal between them.

What FM frequency does the military use? ›

The band 225-328.6 MHz is used for a diverse array of land-based, airborne, maritime, and satellite radio communications services by the military forces, National Guard units, Federal Aviation Administration (FAA), Coast Guard (CG), National Aeronautics and Space Administration (NASA), Department of Energy (DOE), and ...

What does 10-9 mean on a CB radio? ›

10-9: Repeat Message. 10-10: Transmission completed, standing by. 10-11: Talking too rapidly. 10-12: Visitors present. 10-13: Advise weather/road conditions.

Are 23 channel CB radios illegal? ›

In 1958, the FCC designated 23 channels for CB use. Later, this was expanded to the 40 channels available today. Only one channel is legally reserved for specific use: channel 9 (27.065), which can legally only be used to call for help in emergencies. Initially, operation of a CB radio required a license from the FCC.

What is CB code 10-9? ›

Repeat message

How far can a 50 watt CB radio transmit? ›

Mobile Radio

Basic power goes up to 50 watts here. Imagine you're at the top of a mountain with a nice line of sight. Using a mobile ham radio you can easily expect to communicate 50 miles or more.

Are two CB antennas better than one? ›

With antennas on both sides of your vehicle, you're much less likely to have large dead spots because the antenna system can "see" more. This is one of the primary reasons most 18 wheelers have dual antenna setups. Without them, the large trailer being pulled would create large dead spots.

Can a CB radio reach 50 miles? ›

Base Station Antennas

Base station antenna ranges are VERY difficult to estimate because they typically range from 15 to 50 miles. Terrain plays a large role, as there is much more variation in a 25- to 50-mile transmission radius than a smaller 5-mile radius for a mobile antenna.

What is the best scanner frequency to listen to? ›

The most popular is the 144-MHz (2-meter) band. That's where you'll find a lot of ham radio operators as well as local public safety calls. If you want to hear the civilian aircraft frequencies, you'll want to look for a radio that has the 118 to 136 MHz air band.

Can I use a 10 meter radio as a CB? ›

10 Meter Radios are not designed to communicate with CB Radios. Unlike a CB Radio, you need to have a license to operate a 10 Meter Radio. The reason for this is because the 10 Meter Radios are allowed to have more wattage/power output than CB Radios.

Can ham radio talk to CB? ›

Not legally, no. Under emergency conditions, I guess, but remember several facts… CB Radio is 40 (legal) channels on a single band, from 26.9 mHz to 27.405 mHz, on the 11 Meter Band in the High Frequency spectrum. It is limited to AM Voice and SSB Voice.

Who makes FM CB radio? ›

Thanks to efforts by Cobra, FM CB radio was approved in the U.S. by the FCC – this is the biggest change to CB radio in decades, since the expansion from 27 to 40 channels in 1977.

Can CB talk to ham radio? ›

Generally, the answer is no. CB radios come out-of-the-box with a specific product certifications, and you are not permitted to modify the power output or any internal components of the radio. If a licensed amateur radio operator wanted to speak on a CB frequency range, the operator would need to use a CB radio.

What is the best strongest CB radio? ›

Summary Of The Best Recommended CB Radios
 • Overall Best CB Radio: Cobra 29 LX BT Classic CB Radio with Bluetooth.
 • Ideal Mobile CB Radio: Bearcat 880 CB Radio.
 • Most Budget-Friendly CB Radio: Uniden PRO 505XL Compact Mobile CB Radio.
 • Top Handheld CB Radio: Cobra HH ROAD TRIP 40-Channel Compact Handheld CB Radio.
May 10, 2023

What do truckers use instead of CB? ›

 • Handheld Marine Radio.
 • Mounted Marine Radio.
 • VHF Base Station.

How far can you legally talk on CB radio? ›

Transmitter power is limited to 4 watts in the USA and the EU. CB radios have a range of about 3 miles (5 km) to 20 miles (30 km) depending on terrain, for line of sight communication; however, various radio propagation conditions may intermittently allow communication over much greater distances.

Can a 10 meter radio talk to a CB? ›

The 10 Meter Band consists of frequencies stretching from 28.000 to 29.700 MHz. This means that you can still use a standard CB antenna- just be sure to get an antenna that has a power rating that will handle the power output of your 10 meter radio.

Can you talk on a CB radio without a license? ›

An individual license is not required to operate a CB station and the FCC does not renew formerly issued CB Radio Service licenses; The FCC service rules for the Citizens Band Radio Service (CBRS) are located in 47 C.F.R. Part 95.

Can CB radios pick up walkie talkies? ›

Yes, regardless of brand, provided the radios support FRS and/or GMRS and use the same frequencies and squelch tones/codes. As long as all walkie talkies are set to the same channel number and squelch, they'll be able to communicate.

Can I use CB radio for emergency? ›

CB radios can provide essential communication between families and Emergency Responders. Also, Channel 9 on CB is scanned by police to get emergency communications regarding accidents, medical issues, and other emergencies.

Can you plug a CB radio into a wall outlet? ›

They are wired in just like a car stereo. Just remember, red is hot, black is ground. Handheld radios typically run on batteries and/or ac power supplies. Base station radios usually just plug into the wall or a power supply.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 01/27/2024

Views: 5601

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.